ศุกร์. ก.ย. 30th, 2022

เมื่อวานที่ (22 กรกฎาคม 63) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยนายนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยถึง กรณีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด (คดีเงินทอนวัด)

โดยร่วมกันจัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่วัด ทั้ง 7 วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด และเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินให้กับวัดไปแล้ว บางวัดมีการติดต่อขอเงินบางส่วนคืนหรือขอคืนทั้งหมด แล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต ดังนี้

1. วัดช้าง ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 4,200,000 บาท

โดยชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ มีมูลความผิดทางอาญา และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 91 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายพยงค์ สีเหลือง นายช่างโยธา มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

2. วัดดอนสะท้อน ,วัดท้องตมใหญ่ ,วัดเล็บกระรอก อ.สวี จ.ชุมพร รวม 3 วัด งบประมาณประจำปื 2559 จำนวนวัดละ 2,000,000 บาท รวมจำนวน 6,000,00 บาท

โดยชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชยพล พงษ์สีดา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/ 1 ประกอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พระครูกิตติพัชรคุณ หรือนายสมเกียรติ ขันทอง เจ้าคณะอำเภอชนแดน เจ้าอาวาสวัดลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พระครูนิวิฐสีลวัตร เจ้าอาวาสวัดท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

อ่านต่อ

By Kaelyn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *